ವೀಡಿಯೋಗಳು

Viral video ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅವಮಾನ ಅನುಭವಿಸಿರುವ ಯಾವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೂ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ

ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅವಮಾನ ಅನುಭವಿಸಿರುವ ಯಾವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೂ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.

  • 2.2K
    Shares
To Top

Hey there!

Forgot password?

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

Processing files…

error: Copy ಮಾಡಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ - Veerakesari